public

ADAM KIMMEL carhartt / RAILROAD SHIRT


FRANK LEDER*DEUTSCHELEDER JK*BLACK 92,400Yen
ADAM KIMMEL carhartt*RAILROAD SHIRT DENIM*DENIM BLUE 21,000Yen
TUKI*MILITARY BUGS*O/D 29,400Yen

男臭くなり過ぎないバランスで。
ADAM KIMMEL carharttのRAILROARD SHIRTもそんな絶妙なバランスですよ。