public

VANS × ELEY KISHIMOTO

vans_eley_1_1
VANS × ELEY KISHIMOTO * Flash Classic Slip On * Black/White 7,000Yen+Tax

vans_eley_2_1
VANS × ELEY KISHIMOTO * Flash SK8 * Black/White 11,000Yen+Tax

VANS × ELEY KISHIMOTOが入荷しました。

オンラインストアへも早速UPしておりますので、是非ご覧下さい。